Ancheta sociala pentru incadrare in grad de handicap pentru copii

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Ancheta sociala pentru incadrare in grad de handicap pentru copii
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Direcția Publică de Asistență și Protecție socială
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/361 186
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Observatii

CEREREA COMPLETATĂ CORECT VA FI ÎNREGISTRATĂ DOAR DACĂ SOLICITANTUL VA DEPUNE ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI LA SEDIUL SERVICIULUI ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN TERMEN DE TREI ZILE LUCRĂTOARE.

  • la depunerea dosarelor este obligatoriu să se prezinte persoana solicitantă ori soţul/soţia acestuia, în caz contrar, persoana care depune dosarul trebuie să aibă împuternicire notarială din partea ambilor părinţi!
  • conform legislaţiei în vigoare, cererile nu pot fi preluate decât însoţite de toate actele doveditoare.
  • Cererile vor fi însoțite și de următoarea declarație(completată și semnată de ambii părinți) - Descarca model declaratie
  • .

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere - Ancheta sociala pentru incadrare in grad de handicap pentru copii Descarca
2 Copie certificat de naștere copil/carte de identitate
3 Copii acte identitate părinți
4 Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului
5 Ancheta socială
6 Fișa medicală sintetică
7 Certificatul medical tip A5 și documente care reflect frecventarea programului de recuperare
8 Copii ale documentelor medicale adiționale
9 Fișa de evaluare psihologică
10 Fișa psihopedagogică
11 Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare
12 Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare