Eliberare autorizatie de transport in regim de taxi (autorizare firma)

Informatii utile

Tip persoane Persoane juridice
Denumire completa a serviciului Eliberare autorizație de transport în regim de taxi (autorizare firma)
Descrierea serviciului Eliberare autorizație de transport în regim de taxi
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Coordonare servicii publice, Lucrări publice, Protecția mediului
Adresa si datele de contact ale prestatorului B-dul Gării, Nr.1, Telefon: 0253/410 560, int.112
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului 500 lei (valabil pe o perioada de 5 ani) + 120 lei tichet parcare pentru fiecare autovehicul/an

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip transport în regim de TAXI
2 Copie după certificatul de înregistrare ca transportator-persoană fizică autorizată
3 Copie după certificatul de pregătire profesională al taximetristului – valabil
4 Cazierul judiciar al taximetristului
5 Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul respectiv Cu excepţia autovehiculelor deţinute în temeiul unui contract de leasing operaţional
6 Avizul psihologic al taximetristului Unităţi medicale agreate de Ministerul Transportului
7 Cazierul fiscal al transportatorului
8 Declarație notarială care să cuprindă următoarele: <ul> <li>Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora </li> <li>Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului</li> <li>Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare, dacă este posibil </li> <li>DECLARAŢIE criteriile de departajare</li> <li>DECLARAŢIE spaţiile necesare pentru parcare</li> <li>DECLARAŢIE perioade</li> </ul>
9 Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora
10 Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului
11 Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare, dacă este posibil
12 DECLARAŢIE criteriile de departajare
13 DECLARAŢIE spaţiile necesare pentru parcare
14 DECLARAŢIE perioade
15 Dovada achitării taxei de autorizare