Autorizație funcționare spațiu comercial de prestări servicii de alimentație publică (baruri și restaurante)

Informatii utile

Tip persoane Persoane juridice
Denumire completa a serviciului Autorizație funcționare spațiu comercial de prestări servicii de alimentație publică (baruri și restaurante)
Descrierea serviciului Autorizație funcționare baruri și restaurante
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Coordonare servicii publice, Lucrări publice, Protecția mediului
Adresa si datele de contact ale prestatorului B-dul Gării, Nr.1, Telefon: 0253/410 560, int.112
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului
  • 87 lei - până la 500 mp inclusiv
  • 163 lei - peste 500 mp

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip Descarca
2 Certificat de înregistrare la registrul comerțului si certificat constatator
3 Autorizație P.S.I. Pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri având destinația de alimentație publică cu aria mai mare sau egală cu 200 mp.
4 Contract de salubritate
5 Actul legal de folosire a structurii de vânzare Contract comodat, contract îchiriere, Autorizație de construire
6 Două fotografii color din unghiuri diferite din care să reiese încadrarea în zonă
7 Declarație pe propria răspundere despre tipul A.P. Descarca
8 Declarație tip privind datele firmei și a reprezentantului Descarca
9 Acordul Asociației de proprietari Descarca
10 Acordul proprietarului imobilului limitrof dacă este cazul Descarca
11 Dovada plății