Autorizație liberă trecere / staționare in vederea aprovizionării

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica / Persoana juridica
Denumire completa a serviciului Autorizație liberă trecere / staționare în vederea aprovizionării
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Coordonare servicii publice, Lucrări publice, Protecția mediului
Adresa si datele de contact ale prestatorului B-dul Gării, Nr.1, Telefon: 0253/410 560, int.112
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere în care să se specifice detaliat: - motivaţia solicitării; - durata pentru care solicită LT (anual, lunar, zilnic); - masa maximă autorizată autovehiculului; - traseele pentru care se solicită permisul de liberă trecere; - felul mărfurilor sau materialelor transportate; - programul (zi/noapte) pe care-l solicită
2 Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
3 Copie Certificat de înmatriculare al societăţii comerciale
4 Documente doveditoare privind handicap neuromotor daca este cazul
5 Documente doveditoare privind domiciliul (în cazul riveranilor) şi posibilitatea de parcare a autovehiculului (copie buletin identitate, extras de Carte Funciară)
6 Alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi ale solicitanţilor
7 Cerere tip LT - zilnic