Cerere acordare drepturi de asistenţă socială - ajutor pentru încălzire

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Cerere acordare drepturi de asistenţă socială - ajutor pentru încălzire
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Direcția Publică de Asistență și Protecție socială
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/361 186
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Observatii

Lista de acte prezentată este cu caracter informativ si poate suferi modificari in functie de particularitatea fiecarei cereri

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Formularul tip de cerere si declaratie pe propria raspundere , completate si semnate de catre solicitant Descarca
2 copie act de proprietatelocuinţă de domiciliu sau de reşedinţă -construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea deimobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială
3 copie dupa BI/CI pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani , copie dupa carti de identitate provizorie sau permise de sedere permanenta ( domiciliul sau resedinta trebuie sa corespunda cu adresa la care se solicita ajutorul )
4 copie dupa certificatele de nastere pentru membrii de familie care nu auimplinit varsta de 14 ani
5 adeverintade la Serviciul Taxe si Impozite Locale pentru toti membrii familiei majori
6 copie dupa certificatul de imnatriculare sau cartea de identitate a masinii , din care sa reiese anul de fabricatiealmasinii
7 copie dupa hotararea judecatoreasca de divort sau certificat de deces ( dupa caz )
8 copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei , a plasamentului sau de instituire a tutelei / curatelei copilului aflat in intretinere
9 adeverinta de salariu , cuprinzand salariul net din luna anterioara depunerii cererii ( inclusiv valoarea tichetelorde masa sau specificatia " nu beneficiaza de tichete de masa" )in care sa se specifice daca beneficiaza sau nu de alte forme de sprijin pentruincalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice
10 cupon de pensie ( orice tip de pensie ) din luna anterioara depunerii cererii
11 cupon indemnizatie somaj din luna anterioara depunerii cererii
12 adeverinta pentru elevi si studenti , din care sa rezulte daca beneficiaza sau nu de bursa
13 decizii de impunere din care sa rezulte veniturile realizate din activitati independente sau chirii
14 adeverinta privind veniturile realizate dindobanzi , dividente , parti sociale
15 adeverinta sau cupon ( dupa caz ) pentru beneficiarii de indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului
16 adeverinta care sa ateste veniturile realizate din agricultura si silvicultura
17 adeverinta eliberata deDirectia Generala a Finantelor Publice pentru membrii care nu realizeaza venituri impozabile
18 copie dupa declaratia de impunere privind veniturile realizate in anul depunerii cererii , in cazul in care membrii sunt constituiti in asociatii familiale sau ca persoane fizice autorizate
19 factura emisa de furnizorul de gaze naturale din luna anterioara depunerii cererii (numaipentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei cu gaze naturale )
20 cererea si declaratia pe propria raspundere trebuie certificatede catre asociatia de proprietari (pe fiecare cerere, in coltul din dreapta sus, reprezentantul asociatiei va scrie expresia „confirm numarul de persoane si numarul de camere”, va semna si va pune stampila asociatiei, ceea ce inseamna ca numarul de persoane din cerere (insclusiv titularul) coincide cu numarul de persoane din lista de plata a cheltuielilor cu intretinerea)