Cerere acordare drepturi de asistenta sociala - ajutor social

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Cerere acordare drepturi de asistenta sociala - ajutor social
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Direcția Publică de Asistență și Protecție socială
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/361 186
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip Descarca
2 Copia certificatului de naştere al copilului
3 Copia actului de identitate al reprezentantului legal
4 Livretul de familie
5 Hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ
6 Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei
7 Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei
8 Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului
9 Dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz
10 Hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă
11 Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare emisă până la 31 decembrie 2004
12 Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei
13 Actul de deces al unuia dintre părinţi
14 Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap