Cerere de solicitare inchiriere loc parcare de resedință

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica / Persoana juridica
Denumire completa a serviciului
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil
Adresa si datele de contact ale prestatorului
Programul de prestare a serviciului
Costul serviciului

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Copie Carte de Identitate
2 Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau folosință (talon), cu inspecția periodică valabilă
3 Cartea de identitate al autovehiculului
4 Documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, contract de vânzare - cumpărare, contract de utilizare/folosință sau sentință judecătorească
5 Documente privind dreptul de utilizare/folosință a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, act de donație, act de moștenire, etc., cu excepția soțului/soției, a rudelor de gradul 1 si II, după caz
6 Certificat de atestare fiscală privind bugetul local, din care să rezulte că nu figurează cu datorii
7 În cazul în care solicitantul are doar drept de folosință pentru autovehicul, și proprietarul autovehiculului este domiciliat în Motru, se va prezenta certificat de atestare fiscală și pentru proprietar. Această regulă se aplică și pentru spațiul delocuit sau cu altă destinație
8 Alte documente, după caz