Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Direcția Publică de Asistență și Protecție socială
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/361 186
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Observații

  • ! Pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din ţările UE se ataşează la dosar şi copii după actele de rezidenţă din ţările respective, pentru toţi membrii familiei. Aceste familii vor și o declarație la NOTAR.
  • ! Se poate ataşa respingerea cererii privind dreptul de alocaţie din statul unde au fost plecaţi părinţii ! Pentru copiii de vârstă şcolară, se ataşează şi adeverinţă şcolară. Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul alocaţie de stat, trebuie să prezentaţi ORIGINALELE acestora!


  • la depunerea dosarelor este obligatoriu să se prezinte persoana solicitantă ori soţul/soţia acestuia, în caz contrar, persoana care depune dosarul trebuie să aibă împuternicire notarială din partea ambilor părinţi!
  • conform legislaţiei în vigoare, cererile nu pot fi preluate decât însoţite de toate actele doveditoare.
  • în momentul depunerii actelor, cererile/declaraţiile tip trebuie să conţină semnăturile individuale ale ambilor părinţi + toate documentele în original.
  • dacă se solicită doar alocație de stat, se va completa cererea scurtă(și pentru un transfer din alt județ sau copil născut în străinătate) . dacă se solicită și creștere sau stimulent, se folosește la alocație de stat celălalt model, cel care este folosit pentru obținerea indemnizației sau stimulentului.
  • cererile vor fi însoțite și de următoarea declarație(completată și semnată de ambii părinți) - Descarca model declaratie

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi Descarca
2 Copie livret familie actualizat
3 Copie certificat de căsătorie sau copiile certificatelor de naștere ale părinților, dacă aceștia nu sunt căsătoriți
4 Copie certificat de naştere al copilului
5 Copie cărţi de identitate ale părinţilor
6 Documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, care pot fi, după caz a) hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț; b) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției; c) hotărârea judecătorească pentru măsura de protecție specială a plasamentului/plasamentului în regim de urgență; d) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei; e) actul de deces al unuia dintre părinți; f) alte documente.
7 Extras de cont bancar - pe numele titularului de cerere – este optional
8 Pentru copilul cu handicap – copia certificatului de încadrare în grad de handicap
9 Dosar cu șină