Conventie de ocupare temporară a domeniului public

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica / Persoana juridica
Denumire completa a serviciului Convenție de ocupare temporară a domeniului public
Descrierea serviciului Ocuparea temporară a domeniului public
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Coordonare servicii publice, Lucrări publice, Protecția mediului
Adresa si datele de contact ale prestatorului B-dul Gării, Nr.1, Telefon: 0253/410 560, int.112
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului
  • Taxă pentru ocuparea locurilor publice pentru vânzarea produselor rezultate în urma unei activități pe cont propriu, autorizate - ALIMENTARE - 6 lei/mp/zi
  • Taxă pentru ocuparea locurilor publice pentru vânzarea produselor rezultate în urma unei activități pe cont propriu, autorizate - NEALIMENTARE - 10 lei/mp/zi
  • Taxă pentru ocuparea domeniului public în vederea vânzării unor mărfuri de ocazie - 8 lei/mp/zi
  • Taxă pentru ocuparea locurilor publice în vederea desfășurării de comerț de întâmpinare - produse ALIMENTARE - 5 lei/mp/zi
  • Taxă pentru ocuparea locurilor publice în vederea desfășurării de comerț de întâmpinare - produse NEALIMENTARE - 8 lei/mp/zi
  • Taxă pentru folosirea temporară a locurilor publice pentru organizarea de activități recreative și distractive - 2 lei/mp/zi
  • Taxă pentru ocuparea temporară (cel puțin 90 de zile) în scop de reclamă și publicitate, realizată prin panouri, afișaj sau structură de afișaj - 10 lei/zi
  • Taxă pentru ocuparea temporară (cel puțin 90 de zile) în scop de reclamă și publicitate, realizată prin panouri, afișaj sau structură de afișaj - 10 lei/zi
  • Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și în scop de publicitate - 34 lei/mp/fracțiune mp - pentru un afișaj la locul în care persoana derulează activitatea economică; 25 lei/mp/fracțiune mp - pentru orice afișaj, panou sau orice altă structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

Acte necesare - Pentru persoane fizice

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tipizat Descarca
2 C.I.

Acte necesare - Pentru persoane juridice

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tipizat Descarca
2 C.I.
3 Copie C.U.I
4 Împuternicire