Copii documente / documentatii

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica / Persoana juridica
Denumire completa a serviciului
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Relații cu publicul, Administrativ, Arhivă -Compartiment Arhivă
Adresa si datele de contact ale prestatorului B/dul Gării, Nr.1
Programul de prestare a serviciului
Costul serviciului 3 lei + 1 leu pentru fiecare pagină format A3;3 lei + 0,5 lei pentru fiecare pagină format A4

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere prin care se solicita eliberarea de copii Descarca
2 Copie carte de identitate
3 Alte documente necesare, dacă este cazul