Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri (Persoane Fizice)

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Impozite si taxe locale
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/410 630 / E-mail: impozitesitaxe@primariamotru.ro
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri
2 Copie carte de identitate, buletin, pașaport proprietar / coproprietari
3 Copie certificat de performanță energetică ( prima pagină)
4 Copie autorizație de construcție (unde este cazul)
5 Copie proces verbal de recepție finală (unde este cazul)
6 Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul
7 Schite cadastrale (unde este cazul)
8 Extras carte funciara (unde este cazul)
9 Raport de evaluare (unde este cazul)