Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (Persoane Fizice)

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Impozite si taxe locale
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/410 630 / E-mail: impozitesitaxe@primariamotru.ro
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
2 Act de indentitate
3 Actul de dobândire (ex.: contract de vânzare-cumpărare/factură fiscală/act de donație etc.) tradus in limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală
4 Cartea de identitate a masinii
5 Fișa de înmatriculare în cazul în care actul de dobândire este factura
6 Adeverință eliberată de R.A.R. sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfă cu masa totală de peste 12 tone
7 Actul de identitate al împuternicitului precum și imputernicirea sau Legitimație avocat dacă împuternicirea este prin avocat
8 În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate s-a dobândit în străinătate și înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului că respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație; în lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria raspundere în care va declara că nu deține documentul mai sus menționat și va menționa data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii