Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren (Persoane Juridice)

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Impozite si taxe locale
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/410 630 / E-mail: impozitesitaxe@primariamotru.ro
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren Descarca
2 Certificat de inregistrare la registrul comertului
3 Act de identitate
4 Copie titlu de proprietate sau act de dobândire - Contract de vânzare-cumpărare, act de adjudecare, contract de schimb imobiliar, certificat de moștenitor, certificat de legatar, contract de donație, sentința judecătorească, etc.
5 Copie plan de amplasament în cazul în care s-au executat măsurători sau a fost schimbată categoria de folosință a terenului
6 Copie act de dezmembrare / parcelare , după caz
7 Copie act ieșire din indiviziune / act de partaj, după caz
8 Adeverință intrare în intravilanul localității, după caz
9 Adeverință privind încadrarea în zona de impozitare, în cazul terenurilor pentru care nu se menționează denumirea străzii în cuprinsul actului de dobândire / parcelare / dezmembrare sau că urmare a intrării în intravilanul localității (optional)
10 Extras de Carte Funciară, după caz
11 Schite cadastrale (unde este cazul)
12 Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul