Prelungire autorizatie de transport in regim de taxi (autorizare firma)

Informatii utile

Tip persoane Persoane juridice
Denumire completa a serviciului Prelungire autorizație de transport în regim de taxi (autorizare firma)
Descrierea serviciului Prelungire autorizație de transport în regim de taxi
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Coordonare servicii publice, Lucrări publice, Protecția mediului
Adresa si datele de contact ale prestatorului B-dul Gării, Nr.1, Telefon: 0253/410 560, int.112
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip autorizaţie taxi prelungită Descarca
2 Copie după AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Motru, valabilă
3 Autorizaţia taxi, în original se va păstra o copie
4 Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil) şi după cartea de identitate a autovehicului deţinut în proprietate sau - Copie după certificatului de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil), a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing
5 Copie după certificatul de agreare valabil
6 Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional
7 Dovada că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, semnată şi ştampilată de către expertul contabil sau de către contabilul care este angajat al transportatorului autorizat (în acest caz se anexează contractul de muncă înregistrat la ITM)-formular tip
8 Dovada care atestă îndeplinirea condiţiei prevăzută la art. 11 alin. 5 lit. e) din Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare
9 Eliberarea autorizaţiilor taxi va fi condiţionată de înscrierea în baza de date a tuturor taximetriştilor utilizaţi de către transportatorul autorizat
10 Declaraţie
11 Copie după contractul de dispecerizare
12 Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale Insoţită de : • copie după certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto • copie după contractul de muncă al conducătorului auto, după caz