Prelungire autorizatie de transport taxi persoane – autoturism

Informatii utile

Tip persoane Persoane juridice
Denumire completa a serviciului Prelungire autorizatie de transport taxi persoane – autoturism
Descrierea serviciului Prelungire autorizatie de transport taxi persoane – autoturism
Serviciu/compartiment responsabil Serviciul Coordonare servicii publice, Lucrări publice, Protecția mediului
Adresa si datele de contact ale prestatorului B-dul Gării, Nr.1, Telefon: 0253/410 560, int.112
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip autorizaţie taxi prelungită
2 Copie după AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Motru, valabilă
3 Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
4 Cartea de identitate al autovehiculului
5 Copie după certificatul de agreare valabil
6 Declaratie pe propria raspundere privind autovehiculul utilizat in executarea serviciului de transport in regim de taxi, conform Legii 38/2003, art 14^2, alin6.
7 Declaratie pe propria raspundere privind modul cum este asigurata dispecerizarea
8 Cazierul judiciar al taximetristului
9 Act medical eliberat de medicul de familie clinic sanatos
10 Avizul psihologic