Termeni si conditii

Termeni și condiții

Termeni generali

Vă rugăm sa citiți acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a platformei de servicii elctronice a Municipiului Motru. Utilizarea platformei implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

În calitate de autor/ proprietar/ administrator a platformei SE, Primaria Municipiului Motru iși rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii si condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitati periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați

Primaria Municipiului Motru nu garantează că informațiile care apar pe această platformă nu conțin erori, cu toate că Primaria Municipiului Motru depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte. Primaria Municipiului Motru nu poate fi responsabilă legal pentru nici un fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului platformei cauzate de informații eronate. Informațiile se pot modifica în orice moment și nu se poate acorda nici o garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet sau actual al informațiilor furnizate.

Primaria Municipiului Motru nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe platforma SE.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor platformei SE cât și ale Primariei Municipiului Motru. prevăzute prin prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste mențiuni, vă rugăm să ne contactați (Secțiunea Contact).

Drepturi de autor

Conținutul platformei SE este proprietatea Primariei Municipiului Motru.

Primaria Municipiului Motru garantează utilizatorului acces limitat la platforma SE, în interes personal (accesarea serviciilor electronice sau informare) și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral platforma, de a reproduce parțial sau integral platforma, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata platforma în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Primaria Municipiului Motru fără acordul prealabil scris al acesteia.

Bazele de date, programe, elemente de grafică, etc., sunt proprietatea Primaria Municipiului Motru, sau, după caz, a furnizorilor elementelor platformei și sunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în intregime a platformei este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate.

Securitatea datelor personale

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi folosite de Primaria Municipiului Motru exclusiv în scopul declarat al platformei. Astfel, datele din formularele de solicitare informații sau documente, avize, etc. vor fi folosite numai pentru a vă comunica documentele sau avizele solicitate, sau a lua în considerare opțiunile cu privire la activitatea primăriei în slujba dumneavoastră, sau a vă transmite buletine informative periodice (doar in masura in care sunteți de acord să primiți acest gen de informații), etc

Nu sunteți obligat să furnizați datele personale, însă refuzul face imposibilă prelucrarea solicitărilor și/sau eliberarea documentelor solicitate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Primaria Municipiului Motru.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale și să solicitați ștergerea datelor din baza noastră de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa către Primaria Municipiului Motru cu o cerere scrisa, datată și semnată. Primaria Municipiului Motru se obliga să nu facă publice sau să vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale cetățenilor care s-au înscris sau au utilizat serviciile electronice oferite prin SE. În cazul în care se va pune problema utilizării datelor dumneavoastră în scopul realizării unor campanii de informare, vi se va cere acordul explicit.

Primaria Municipiului Motru nu trimite mesaje nesolicitate cetățenilor înregistrați sau care utilizează serviciile electronice SE. Orice mesaj periodic trimis conține datele noastre de identificare, precum și o procedură validă de renunțare la subscriere.

Politica de confidentialitate

Vă invităm să accesați, de asemenea, pagina Politica de confidențialitate care se aplică vizitei dumneavoastre pe platforma SE.

Obligațiile de înregistrare ale utilizatorului

În vederea utilizării serviciilor electronice oferite prin SE, sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale ți complete despre dumneavoastra.

Plata serviciilor

Acolo unde este cazul, dacă optati pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul aplicatiei furnizate de catre Banca Transilvania, iar Primaria Municipiului Motru nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul pe care îl dețineți sau utilizați.

Alți termeni

Acești termeni și condiții reprezintă intregul acord dintre dumneavoastră și Primaria Municipiului Motru pentru utilizarea serviciilor electronice oferite prin SE.